.: SpiNet :. Internet * Sieci * Hosting *Komputery

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

  1. Co to jest adres IP i MAC?
  2. Jak sprawdzić mój numer IP/MAC?
  3. Jak skonfigurować program pocztowy?
  4. Jak umieścić moją stronę na serwerze?
  5. Co to jest ping? Jak wysłać ping?
  6. Jaka jest różnica pomiędzy kB/s a kb/s?

 

Co to jest adres IP i MAC?

Każdy komputer w sieci komunikuje się dzięki urządzeniu jakim jest karta sieciowa (interfejs sieciowy). Do tej karty przypisane zostają dwa typy adresów, aby mogła ona komunikować się w sieci. Można porównać tę sytuację do danych personalnych osoby, takich jak adres korespondencyjny czy numer telefonu, pod który trafia korespondencja lub rozmowy telefoniczne.

Adres MAC (zwany adresem fizycznym) jest przypisany przez producenta danego urządzenia (karty sieciowej), natomiast adres IP (zwany adresem logicznym) jest przypisywany przez administratora sieci (w sieci SpiNet dzieje się to automatycznie).
Jeśli adresy nie są podpisane rodzajem - można je rozróżnić głównie sposobem zapisu, gdyż adresy MAC zapisywane są w postaci szesnastkowej zaś adresy IP w naszej sieci w postaci dziesiętnej. Tak więc adres IP może mieć postać: 192.168.48.121 w odróżnieniu od adresu MAC, który może mieć postać: 00:01:A1:B1:48:CD.

Prosimy pamiętać przy podawaniu danych, iż obydwa adresy są niezbędne do tego, aby prawidłowo odróżnić dany komputer w sieci.

 
Jak sprawdzić mój adres IP/MAC?

Jest na to kilka sposobów, które różnią się szczególnie w zależności od używanego systemu operacyjnego. Opiszemy tutaj najbardziej popularny sposób dla systemów Windows.
 
Dla Windows 95 - 98:
1. należy kliknąć na "Menu Start"
2. wybrać opcję "Uruchom"
3. wpisać: winipcfg - celem pojawienia się okna z konfiguracją
4. gotowe; aby sprawdzić adres MAC (czyli fizyczny adres) w otworzonym oknie wystarczy kliknąć "Więcej opcji"
Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby na liście rozwijanej wybrana była karta sieciowa (nie zaś np. interfejs ppp)
 
Dla Windows NT - XP:
1. należy kliknąć na "Menu Start"
2. wybrać opcję "Uruchom"
3. wpisać: cmd - celem pojawienia się okna konsoli
4. wpisać: ipconfig /all - celem wyświetlenia konfiguracji
5. gotowe; wystarczy spisać wyświetlone dane.

 
Jak skonfigurować program pocztowy?

Szczegóły konfiguracji dla kilku klientów poczty wraz z pomocą graficzną zostały opisane w dziale: Dane i ustawienia.

 
Jak umieścić moją stronę na serwerze?

Aby strona była widoczna należy w swoim katalogu domowym (katalogu głównym, po zalogowaniu się) utworzyć katalog o nazwie "public_html". Tylko dane umieszczone w tym katalogu (oraz w jego podkatalogach) będą widoczne przez przeglądarkę internetową.
Domyślny adres strony www jest w postaci schematu: www.spinet.pl/~nazwa_uzytkownika
 
Możliwe problemy:
Standardowe utworzenie katalogu wystarcza aby strony i/lub pliki były widoczne w Internecie. Może się jednak zdarzyć, że pojawi się komunikat o braku dostępu, co jest głównie spowodowane złym nadaniem uprawnień na katalogi i/lub pliki. Należy zwrócić uwagę, aby katalog miał uprawnienie wejścia (execute) dla "reszty świata", natomiast pliki uprawnienie do odczytu (read) również dla "reszty świata". Zmianę tych uprawnień można wykonać praktycznie z każdego klienta FTP.

 
Co to jest ping? Jak wysłać ping?

Ping jest programem, który wysyła pod podany adres urządzenia (np. serwera) prośbę o odpowiedź (echo request) odpowiednim komunikatem (echo reply). Dzięki poleceniu ping możemy zorientować się przede wszystkim o tym czy dane urządzenie działa w sieci, czy mamy z nim połączenie i jaki jest czas odpowiedzi. A zatem może służyc jako przydatne narzędzie diagnostyczne.
UWAGA: Trzeba się liczyć z sytuacją, iż istnieją urządzenia (np. mało znane serwery), gdzie administrator blokuje odpowiedzi na komunikaty ping ze znanych sobie względów. Podobnie czasy odpowiedzi zależą od sytuacji "na drugim końcu" połączenia z pingowanym urządzeniem.

Aby wysłać ping w systemach Windows należy:
1. kliknąć menu Start -> Uruchom
2. wpisać: cmd (dla win XP, 2000, NT) lub command (dla win 98 i wcześniejszych) celem pojawienia się konsoli
3. wpisać: ping nazwa_lub_ip_urządzenia (np. ping onet.pl, lub: ping 195.205.122.6)
Po kilku sekundach otrzymamy wynik z podsumowaniem stanu łącza do danego urządzenia.

Jaka jest różnica pomiędzy kB/s a kb/s?

Różnica jest "ośmiokrotna" - ponieważ kB/s (kilobajt na sekundę) to 8kb/s (kilobitów na sekundę), czyli są to po prostu inne jednostki.

Szybkość łącza zwykło się podawać w kilobitach/s (kb/s, kbps) natomiast większość programów podaje prędkość w kilobajtach/s (kB/s, kBps) - stąd wynika pozornie duża rozbieżność. A zatem przykładowo mamy:
1 KB/s = 8 Kb/s
128 Kb/s = 16 KB/s
256 Kb/s = 32 KB/s
etc.

 

99-100 Łęczyca, łódzkie, tel. (63) 219 10 88, kontakt@spinet.pl